Jste zde

Ve jménu Husa - Zrození kalicha

Kniha vydaná k příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa je kombinací textové a komiksové části - 60 stran komiksu, 100 textu. Pokrývá prakticky celý počátek husitského hnutí a události, které mu předcházely. V komiksové části jsou tři životní příběhy tří osobností: Jana Husa, krále Václava IV. a Jana Želivského. V textové části je podrobněji popsáno historicko-společenské pozadí doby, papežské schizma i další důležité figury té doby. Knížka může mít dvojí cílovou skupinu - primárně děti na druhém stupni ZŠ a na středních školách, sekundárně kohokoliv, kdo se amatérsky zajímá o naši historii. 

Rubrika: