Zdeněk Ležák

Jsem patriot a rád píšu.

Tvořím především faktografické knihy na historická témata, které jsou zčásti nebo zcela komiksové.

Pořádám besedy na témata svých knih, a to pro dospělé i pro děti od druhého stupně ZŠ.

Profesí jsem novinář (šéfredaktor časopisu ABC) a řemeslu se věnuji i ve volném čase.

Můj nejnovější projekt

Lví silou, vzletem sokolím

Roku 1862 byla založena tělocvičná jednota Sokol, která se velmi rychle stala symbolem českého vlastenectví a tím zůstává dodnes. Za myšlenkou Sokola byla už v počátcích jeho existence nejen touha mít vlastní tělocvičný spolek, ale také demonstrace české národní svébytnosti. Už samotné zakládání spolku se neslo v duchu soupeření s německými cvičenci – turnery, ale také zřejmého vzdoru proti Rakouskému císařství. Založení Sokola je v jistém smyslu dovršením českého národního obrození. Sokolové se do značné míry zasloužili o vznik Československa v roce 1918, tvořili páteř československých legií a podíleli se na budování mladého státu. V protektorátním období pak nasadili životy v domácím i zahraničním odboji. Zničit se je podařilo až komunistům v roce 1948. Přesto Sokol v původním duchu přežíval alespoň v zahraničí mezi českými exulanty. U nás byla organizace obnovena až po roce 1989. S bohatou historií Sokola od prvních pokusů o tělocvičné spolky u nás na počátku 19. století, až po současnost, vás seznámí nová komiksová kniha.

Vzdělávací haretní hra

Whooshback! Historie v kartách – vzdělávací karetní hra na motivy historické události.

První sada Československé legie v Rusku.

Zaměřuji se na historický komiks a především na české dějiny

Vydal jsem už 21 knih

Moje knižní novinky

Vyšla v květnu 2021!

Vyšla v červnu 2020 – 100 stran komiksu

Vyšla v listopadu 2019 – 60 stran komiksu / 100 stran textu

Aktuálně nejžádanější besedy

Události roku 1989 u nás i v celém Východním bloku

Život prvního československého prezidenta Masaryka

1918, 1938, 1948, 1968, 1989 – klíčové momenty Československa

Moje kniha opět v Událostech ČT

× Close