Besedy

Nabízím besedy pro dospělé i školní děti. Předmětem jsou témata mých autorských knih, ale také problematika související s mou profesí – novinařina pro cílovou skupinu dětí a mládeže. Jsem šéfredaktorem časopisu ABC a ředitelem newsroomu časopisů pro děti (Sluníčko, Mateřídouška, Nedělníček a ABC) v mediálním domě Czech News Center.

Vyberte si téma z nabídky níže, popřípadě poptejte podle svých konkrétních požadavků. Beseda je možná na téma kterékoliv z mým knih nebo karetní hry Whooshback!

Besedu lze realizovat také v on-line podobě!

Na termínu a podrobnostech se s Vámi rád domluvím po telefonu 604 436 646 nebo přes e-mail zdenek.lezak@gmail.com.

Standardní délka besedy je 90 minut, pokud není domluveno jinak. Možno domluvit dvě i více bezprostředně na sebe navazující besedy. Besedy jsou s vizuálním doprovodem (nutný projektor). Cena besedy je 2800 Kč plus cestovní náhrady (cena projeté nafty z Prahy k Vám – toto je položka dohodou). Platba fakturou zaslanou e-mailem po akci.

Besedy obvykle probíhají v knihovních, kulturních centrech, školních třídách či klubech. Promítám obrázky z komiksů ze svých knih a podávám k nim obšírnější výklad. Besedy jsou vždy přizpůsobeny věku posluchačů i individuálním přáním organizátora. Optimální počet besedníků na jedné besedě je do 50 (dvě školní třídy).

Témata besed

Jak se dělá časopis – možno jako besedu či jako projektový den pro první i druhý stupeň ZŠ i víceletá gymnázia

Jak se dělá historický komiks – možno jako besedu či jako projektový den

Historie česky psaných médií pro děti od roku 1849 po současnost

Odboj za druhé světové války – ke knihám Tři králové, Anthropoid

Československé legie – ke knihám Stopa legionáře 1 a 2 a k výukové hře Whooshback!

Husitství – je knihám Jan Hus, Jan Žižka

Sametová revoluce a události roku 1989

Pád komunistického režimu v Československu. Události popisuji od Palachova týdne v lednu 1989 až do svobodných voleb v roce 1990. Do souvislostí také dávám události let 1939 a 1968, ale také pád komunistických režimů v celém Východním bloku. Beseda vychází z knihy Sametová revoluce (vyjde letos v říjnu) a z knihy 100 let Československa.

Život prvního československého prezidenta

Beseda o životě a odkazu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Základem besedy je výklad a promítání scén ze stostránkového životopisného komiksu z mé autorské knihy TGM. Beseda pokrývá celý Masarykův život od narození až po jeho smrt.

Nacismus jako příčina druhé světové války

Letos v září uplynulo 80. let od vypuknutí druhé světové války. Beseda se zaměřuje na vznik a vzestup německého nacismu od roku 1919, až po jeho pád v roce 1945. Základem besedy je šedesátistránkový komiks z mé autorské knihy knihy Kronika nacismu.

Český král a římský císař Karel IV.

Beseda o životě českého krále a římského císaře v širokých českých i mezinárodních souvislostech. Komiks Karel IV. – Pán světa je zaměřen především na panovníkovo dětství a mládí. Beseda nicméně obsáhne celý jeho život.

Československé legie za první světové války

Beseda ke knize Stopa legionáře je věnována historii našich legionářů za první světové války. Projdeme osud legií v Rusku, Francii, Itálii i na Balkáně. Budeme se věnovat občanské válce v Rusku, politické situaci v tehdejší Evropě i vzniku Československa.

Husitský hejtman Jan Žižka

Na jaře 2019 vyšla kniha Jan Žižka – Boží bojovník ve jménu Husa. Komiks je životopisný a věnuje se posledním pěti letům Žižkova života od roku 1419, kdy se stal husitským hejtmanem. Výklad besedy obsahuje širší souvislosti, které v komiksu nenajdete.

Mistr Jan Hus a počátky reformního hnutí u nás

Za co upálili Mistra Jana Husa? Proč a co neodvolal? Česká reformace katolické církve byla ve své době zcela výjimečným fenoménem v celém tehdy známém světě. Beseda popisuje, co k ní vedlo a zaměřuje se na osobnost Jana Husa. Vychází z knihy Ve jménu Husa.

Charta 77

Charta 77 jako vůdčí síla třetího odboje za komunistické normalizace. Anticharta jako protiúder vládnoucí garnitury. Jak Charta vznikala, co vyvolala ve společnosti a jaké je její poselství? Základem besedy je komiks z knihy 100 let Československa.

Tři králové – hrdinové domácího odboje za 2. světové války

V domácím odboji za druhé světové války bychom jen těžko hledali známější postavy, než byl Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek. Tito tři vojenští důstojníci se v posledních letech svého života zasloužili o věčnou slávu českého národního vzdoru proti nacismu. Beseda vychází z komiksové knihy Tři králové.

Pražské jaro 1968 a invaze vojsk Varšavské smlouvy

V období od druhé poloviny 50. let komunistický režim u nás mírně povoloval. V polovině 60. let došlo k řadě pokrokových reforem, které nakonec vyústili v Pražské jaro 1968. V srpnu toho roku ale došlo k okupaci našeho státu a tento zázrak byl násilně ukončen. Beseda je o klíčových událostech kolem pražského jara a vychází z knihy 100 let Československa.

Comments are closed.

No comments yet.

× Close