Autorské knihy

Vydal jsem 20 knih, na jedné aktuálně pracuji.

Anthropoid stále v kurzu!

Opět autorská dvojice Zdeněk Ležák a Michal Kocián, nakladatelství ARGO. Příběh v některých scénách navazuje na naši čtenářsky úspěšnou knihu Tři králové, je ve stejném formátu a ve stejném rozsahu.

Lví silou, vzletem sokolím

S bohatou historií Sokola od prvních pokusů o tělocvičné spolky u nás na počátku 19. století, až po současnost, vás seznámí nová komiksová kniha. 

Démoni balkánské války

Komiks Démoni balkánské války vznikl na základě skutečných událostí popsaných v bestselleru Vladimíra Dzuro Vyšetřovatel. Děj se odehrává během války v bývalé Jugoslávii a následného vyšetřování a stíhání válečných zločinců.

Čuprmani – Případ zvíře

Do městečka se nastěhuje nový kluk, pěkný cvalík a fanoušek Spider-Mana. Péťa, vyzáblý podivínský samotář z páté třídy, tak nechtěně přijde ke kamarádovi. Originální humoristická detektivka ze současnosti je určena českým dětem na druhém stupni základních škol. 

Anthropoid aneb zabili jsme Heydricha

Stostránkový komiks, který v širších souvislostech popisuje okolnosti atentátu na Reinharda Heydricha. Sleduje osudy všech výsadků, které spojily osudy s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem.

Více…

Milada Horáková

Nejznámější oběť politických monstrprocesů v Československu. 27. června 1950 byla popravena v Praze na Pankráci. Právnička, sociální pracovnice, poslankyně, aktivní účastnice prvního, druhého i třetího odboje, bojovnice za práva žen…

Více…

Sametová revoluce

V roce 1989 se zhroutil totalitní systém komunistické strany nejen u nás v Československu, ale i ve většině zemí východního bloku. U nás je tím nejvýznamnějším datem 17. listopad. Proč? Odpovědi najdete v knize, která obsahuje 60 stran komiksu a 100 stran faktografického textu.

Více…

Stalin

Stalin byl před bolševickou revolucí považován za Leninova muže pro špinavou práci. Pověst mu zůstala až do roku 1924, kdy Lenin zemřel. Snad proto prominentní bolševici podcenili Stalinovu inteligenci a on se stal Leninovým nástupcem. Jaká byla jeho vláda v letech 1924 až 1953? Jak se stal nejkrutějším diktátorem 20. století? Na to odpovídá stostránkový komiks.

Více…

Kronika nacismu

Nacismus se zrodil bezprostředně po první světové válce v roce 1919 a od prvního okamžiku u toho byl Adolf Hitler. Tato kniha obsahuje šedesátistránkový komiks, který se sarkastickou nadsázkou sleduje vývoj nacismu od vzniku až po jeho pád. Stostránkový doprovodný text zase sleduje ostatní fašistická hnutí v Evropě a seriozně uvádí děj do souvislostí.

Více…

Jan Žižka – Boží bojovník ve jménu Husa

Jana Žižku považuje část české populace za geniálního vojevůdce, část jej zatracuje coby nelítostného vraha. V této knize se na Žižku díváme co nejobjektivněji. Šedesátistránkový komiks vás provede jeho osudy v letech 1419 až 1424, kdy byl nejvýznamnější osobností husitských válek. Stostránkový faktografický text vám hejtmanův život zprostředkuje v širším kontextu.

Více…

100 let Československa

Kniha po desetiletích mapuje dějiny samostatného Československa od jeho vzniku na podzim roku 1918 do rozpadu na počátku roku 1993. Každá kapitola začíná devítistránkovým komiksovým příběhem, který dobře charakterizuje to které desetiletí a pokračuje faktografickým textem, který čtenáře uvede do širších souvislostí. Text sleduje především politické dějiny naší země.

Více…

TGM

Komiksové zpracování životopisu Tomáše Garrigue Masaryka, jehož literární předlohou je kniha Karla Čapka Hovory s T. G. Masarykem. Komiks má 105 stran a život státníka probírá důkladně a přehledně od narození až po smrt. Zobrazuje známé causy, životní milníky i zapomenutá fakta. Historické souvislosti současnému čtenáři dovysvětluje a zasazuje do kontextu.

Více…

Labyrint světa a ráj srdce

Klasické barokní dílo Jana Amose Komenského zpracované do uceleného komiksu. Téměř každá kapitola původního díla odpovídá jedné komiksové straně. Komiks je velkoformátový s tiskem na kvalitním papíře s vysokou gramáží. Součástí knihy i kompletní text původního díla, aby čtenář mohl srovnat popisy Komenského alegorických výjevů s komiksovou představou.

Více…

Tři králové

Nejvýznamnější osobnosti českého domácího protifašistického odboje – Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek. Dva prošli československými legiemi, třetí byl tehdy ještě příliš mladý, zato patřil k výjimečným střelcům a odvahy měl na rozdávání. Když gestapo zdecimovalo Obranu národa, zůstali tu právě naši tři králové, kteří okupantům dělali nejtěžší hlavu.

Více…

Kronika bolševismu

Po státním převratu v Rusku v říjnu 1917 začali bolševici vytvářet alternativní historii. Zkreslili fakta o své revoluci i o jejích aktérech. Chtěli udělat z převratu hrdinský čin s podporou celého ruského národa a z aktérů hrdiny ochotné za blaho lidu položit své životy. Revoluce přitom ve skutečnosti proběhla celkem hladce a měla podporu jen nevýznamného procenta obyvatelstva.

Více…

Marie Terezie a její Habsburkové

Marie Terezie byla jedinou českou panovnicí, a přestože má její rod u nás spíš špatné renomé, ona sama je vnímána velmi pozitivně. Habsburkové jsou s Českým královstvím spjati od vrcholného středověku až po 20. století. Kniha sleduje tuto společnou historii a zaměřuje se především na období vlády Marie Terezie, která musela po nástupu k moci projít celou sérií válek.

Více…

Jail City – Město v zajetí

Fiktivní komiksový příběh současného českého teenagera, který se dostane na Divoký západ v druhé polovině 19. století. Takové prázdniny Robert ještě nezažil. Podaří se Bobbymu a jeho přátelům otevřít Bránu času a zachránit se z obleženého Jail City? Na cestě po USA si pořídil pistolnický obleček a vyrazil do indiánské rezervace. A náhle je to všechno realita.

Více…

Karel IV. – Pán světa

Narodil se, aby vládl světu, ale prožil neradostné dětství. Jako batole naposledy spatřil matku, s otcem se neshodl téměř po celý život. V patnácti letech už velel armádě a vybojoval první bitvu. Ve výpravném komiksu a doplňkovém faktografickém textu se seznámíte s životem českého krále a římského císaře Karla IV. V mnohém připomíná komiksového superhrdinu.

Více…

Stopa legionáře 2

Kniha Stopa legionáře mapuje historii československých legií za první světové války. Na úspěšný titul navazuje volné pokračování s podtitulem Osudy. Obsahuje příběhy dvaceti známých legionářů, které jsou vždy popsány ve stručném životopisu a krátkém komiksu. Komiksy se zaměřují na klíčové události jejich životů.

Více…

Ve jménu Husa – Zrození kalicha

Publikace vydaná k příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa je kombinací tří komiksů a faktografického textu. Pokrývá prakticky celý počátek husitského hnutí a události, které mu předcházely. Komiksy jsou zaměřeny na životní příběhy tří velkých osobností tohoto období: Mistra Jana Husa, krále Václava IV. a kazatele Jana Želivského.

Více…

Stopa legionáře

Historie československých legií za první světové války ve stostránkovém komiksu. Dva fiktivní vypravěči – mladý poručík Fanda a vojenská klisna Kyra – čtenáře zavedou na všechna bojiště, kde naši legionáři působili. Vysvětlují politické okolnosti, postoj českých branců k císařské armádě i vznik prvních dobrovolnických vojenských útvarů v zahraničních armádách.

Více…

G2R – Tajemná hra

První vydání 2011
Druhé vydání 2022

Dobrodružný román pro mladé čtenáře. Kamarádi Marek a Karlos objevili na internetu záhadnou počítačovou hru, která se svou dokonalostí vymyká všemu, co doposud poznali. Karlos se s chutí pustí do boje o planetu Teralago, jeho kamarád je naštěstí opatrnější. Více…

Povídka

V rámci tvůrčí skupiny Hlava nehlava byla v knize Noční můry nespí publikována moje povídka W.I.T.C.H.ka, která pojednává o novodobých čarodějnicích.

Comments are closed.

No comments yet.

× Close