Autorské knihy

Vydal jsem 13 knih, na čtyřech aktuálně pracuji.

Jan Žižka – Boží bojovník ve jménu Husa

Jana Žižku považuje část české populace za geniálního vojevůdce, část jej zatracuje coby nelítostného vraha. V této knize se na Žižku díváme co nejobjektivněji. Šedesátistránkový komiks vás provede jeho osudy v letech 1419 až 1424, kdy byl nejvýznamnější osobností husitských válek. Stostránkový faktografický text vám hejtmanův život zprostředkuje v širším kontextu.

Více…

100 let Československa

Kniha po desetiletích mapuje dějiny samostatného Československa od jeho vzniku na podzim roku 1918 do rozpadu na počátku roku 1993. Každá kapitola začíná devítistránkovým komiksovým příběhem, který dobře charakterizuje to které desetiletí a pokračuje faktografickým textem, který čtenáře uvede do širších souvislostí. Text sleduje především politické dějiny naší země.

Více…

TGM

Komiksové zpracování životopisu Tomáše Garrigue Masaryka, jehož literární předlohou je kniha Karla Čapka Hovory s T. G. Masarykem. Komiks má 105 stran a život státníka probírá důkladně a přehledně od narození až po smrt. Zobrazuje známé causy, životní milníky i zapomenutá fakta. Historické souvislosti současnému čtenáři dovysvětluje a zasazuje do kontextu.

Více…

Labyrint světa a ráj srdce

Komiksové zpracování klasického barokního díla. Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází. Toto předlouhé a složité souvětí je původním plným názvem díla, které dnes známe jako Labyrint světa a ráj srdce.

Více…

Tři králové

Stostránkový komiks o významných osobnostech protifašistického odboje. ​Tři vojenští důstojníci, dva prošli československými legiemi, třetí byl příliš mladý, aby se k nim stihl přidat. Zato patřil k výjimečným střelcům a odvahy měl na rozdávání. Po obsazení Československa hitlerovským Německem 15. března 1939 se zapojili do armádou organizovaného odboje Obrana národa. Po několika čistkách gestapo odbojovou skupinu zdecimovalo a naši tři důstojníci se postupně stali klíčovými osobnostmi domácího odboje. Tři králové – Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek.

Více…

Kronika bolševismu

Kniha vydaná ke stoletému výročí bolševické revoluce. Už pár hodin po státním převratu v Rusku v říjnu 1917 začali bolševici vytvářet alternativní historii. Záměrně zkreslili fakta o své revoluci i o jejích aktérech. Cílem bylo udělat z převratu hrdinský čin, který má navíc podporu většiny ruského národa, a z aktérů neohrožené hrdiny ochotné za blaho lidu položit své životy. Revoluce přitom ve skutečnosti proběhla celkem hladce a měla podporu jen nevýznamného procenta obyvatelstva.

Více…

Marie Terezie a její Habsburkové

Kniha vyšla na jaře 2017 k 300letému výročí narození české panovnice. Marie Terezie je jedinou českou panovnicí, a přestože má její rod u nás spíš špatné renomé, ona sama je vnímána českou společností velmi pozitivně. Habsburkové jsou s Českým královstvím spjati od vrcholného středověku až po 20. století. Naše kniha sleduje tuto společnou historii a zaměřuje se především na období vlády Marie Terezie, která musela po nástupu k moci projít celou sérií válek. Vyčerpávající války však tuto silnou ženu nezlomily, ale naopak posílily a vydobyly jí věhlas ve světové politice.

Více…

Jail City – Město v zajetí

Fiktivní komiksový příběh současného českého teenagera, který se dostane na divoký západ v druhé polovině 19. století. Podaří se Bobbymu a jeho přátelům otevřít Bránu času a zachránit se z obleženého Jail City? Takové prázdniny Robert ještě nezažil. Na cestě po USA si pořídil pistolnický obleček a vyrazil do indiánské rezervace. Hra na kovboje se ale záhy změnila v drsnou realitu prožívanou mezi kovboji a indiány v záhadně ztraceném a zapomenutém městečku Jail City na konci 19. století.

Více…

Karel IV. – Pán světa

VELKOLEPÝ ŽIVOTOPISNÝ KOMIKS

Narodil se, aby vládl světu, přesto prožil neradostné dětství. Jako batole naposledy spatřil svou matku, s otcem se neshodl téměř po celý život. V patnácti letech už velel armádě a vybojoval svou první bitvu. V šestnácti se za svého otce ujal vlády nad Českým královstvím. Ve třiceti si na hlavu nasadil římskou královskou korunu, o rok později korunu českou a v osmatřiceti se stal pánem světa, když byl korunován císařem Svaté říše římské.

Více…

Stopa legionáře 2

V roce 2014 vyšla komiksová kniha Stopa legionáře, která mapuje historii československých legií za první světové války. Na úspěšný titul rok poté navázalo volné pokračování s podtitulem Osudy. Najdete v ní osudy dvaceti známých legionářů, které jsou vždy popsány ve stručném životopisu a krátkém komiksovém příběhu. Komiksy se zaměřují na klíčové události jejich životů a zdaleka nejsou situovány jenom do období první světové války.

Více…

Ve jménu Husa – Zrození kalicha

Kniha vydaná k příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa je kombinací textové a komiksové části – 60 stran komiksu, 100 textu. Pokrývá prakticky celý počátek husitského hnutí a události, které mu předcházely. V komiksové části jsou tři životní příběhy tří osobností: Jana Husa, krále Václava IV. a Jana Želivského.

Více…

Stopa legionáře

Historií Československých legií za první světové války provází stostránková komiksová kniha Stopa legionáře. Dva fiktivní vypravěči, mladý poručík Fanda a vojenská klisna Kyra, čtenáře zavedou na všechna bojiště, kde naši legionáři působili. Vysvětlují politické okolnosti, jež vedly k rozhoření světového válečného konfliktu v Evropě, postoj českých branců k císařské armádě i vznik prvních dobrovolnických vojenských útvarů v zahraničních armádách, které se proti Rakousku-Uhersku postavily.

Více…

G2R – Tajemná hra

Dobrodružný román pro mladé čtenáře. Nerozluční kamarádi Marek a Karlos objevili na internetu záhadnou počítačovou hru, která se svou dokonalostí vymyká všemu, co doposud poznali. Karlos se s chutí pustí do boje o planetu Teralago, jeho kamarád je naštěstí opatrnější… Ve vyšší úrovni hry se totiž z náruživého hráče Karlose stane skutečný žoldák ve válce mezi obyvateli planety, obojživelnými Anury, a dobyvačnými Hirudy, kteří léta plují vesmírem a hledají nový domov. Před Markem a Karlosovou sestrou Veronikou stojí nelehký úkol: zachránit lapeného Karlose.

Více…

Povídka

V rámci tvůrčí skupiny Hlava nehlava byla v knize Noční můry nespí publikována moje povídka W.I.T.C.H.ka, která pojednává o novodobých čarodějnicích.

Více…

Comments are closed.

No comments yet.

× Close